Home > Hafan

Croeso i Gaerdydd, Prifddinas Cymru!

Welcome to Cardiff, Capital of Wales!

Lle hawdd ymweld ag ef yw Caerdydd. Gan nad yw prifddinas Cymru地 rhy fawr, mae popeth o fewn chwarter awr, sy地 golygu y gallwch chi dreulio amser hamddenol yn crwydro池 ddinas.

O fewn milltir sgw穩 brysur canol dinas Caerdydd mae池 tri phrif atyniad: sef Stadiwm y Mileniwm, yr Amgueddfa Genedlaethol a Chastell Caerdydd. Mae池 atyniadau hyn yn eistedd ochr yn ochr gwestai a thai llety, rhwydwaith o ganolfannau ac arcedau siopa ac amrywiaeth helaeth o fwytai, bariau a chaffis.

Dangoswn ichi sut i gyrraedd yma a sut i fynd o gwmpas tra byddwch chi yma, byddwn yn rhannu gwybodaeth ymarferol ddefnyddiol am Gaerdydd, ac yn awgrymu ble i fynd i grwydro y tu allan i Gaerdydd. I gael cyngor personol mewn amryw ieithoedd Ewropeaidd, cysylltwch 竰n Canolfan Croeso.

Mwynhewch eich ymweliad!

Ble i Aros

P置n ai yr ydych yn chwilio am westy moethus pum seren neu dŷ llety clyd, mae gan Gaerdydd ddigon o ddewis i blesio bob poced. Darganfyddwch fwy.

Ble i fwyta ac yfed

Mae gan Gaerdydd enw da ar gynnydd am fwytai o safon uchel, gyda池 prif gogyddion yn ddigon lwcus i gael gweithio gyda chynnyrch penigamp. Darganfyddwch fwy.


Beth i'w wneud a'i weld

Mae gan Gaerdydd ddigon i gadw池 holl deulu地 hapus. Cewch weld pensaernaeth arloesol ochr yn ochr hanes 2000 o flynyddoedd oed. Bae Caerdydd yw un o ddatblygiadau glan y dŵr mwyaf cyffrous Ewrop ac mae canol y ddinas yn cynnig siopau o safon. Mwy

Cynigion Arbennig

Croeso i Gaerdydd

I ddarganfod mwy ynglŷn chynigion arbennig gan westai, atyniadau a bwytai yng Nghaerdydd ewch at ein tudalen Cynigion Arbennig yma.(y ddwy restr ar gael yn Saesneg yn unig).

Digwyddiadau

Mae Caerdydd yn ddinas o ddigwyddiadau gyda rhaglen lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn. Fe gewch fandiau rhyngwladol, digwyddiadau chwaraeon, theatr, a digwyddiadau diwylliannol. Cymerwch olwg ar restr lawn o ddigwyddiadau yma.
Cysylltwch â Chanolfan Groeso Caerdydd
Ffôn: +44(0)29 2087 3573
E-bost: ymwelydd@caerdydd.gov.uk